Photomath aldatma aracı mı?

Herhangi bir teknolojiyle olduğu gibi, Photomath'i kullanmanın en iyi yöntemleri olduğuna inanıyoruz ve uygulamadaki vurgumuz, açık ve sezgisel açıklamalar yoluyla sorunlara nasıl yaklaşacağımızdır. Başka bir deyişle, öğrencilerin akıllı teknolojiyi kullanarak matematik kavramları hakkında daha derin bir anlayış geliştirmelerine yardımcı olmak için çalışıyoruz.

Öğrencilerin Photomath'ın temelini oluşturan matematiği takdir etmelerini ve sağlıklı alışkanlıkları olan yetenekli kullanıcılara sahip olmalarını ve cevapların fizibilitesini zihinsel olarak kontrol edebilmelerini istiyoruz. Aslında, öğrencilerin% 75'i, cevaplarını kontrol etmek için Photomath'i kullandığını bildiriyor. Öğrenciler, pratik problemlerine cevaplarını kontrol etmek, çözümlerini karşılaştırmak ve hesaplamalarındaki herhangi bir yanlış noktayı tespit etmek için Photomath'i kullanmaya teşvik edilmelidir.